Home

A predsa sa točí

Planéty

Tektonika

Potopa a mamuty

Biblia a Noe

Rotácia zeme

Vnútro zeme

Zemské jadro

Dynamo

Precesia

Priebeh potopy

Hospodin zástupov

Záverom

Potopa v obrazoch

Úhyn mamutov v obrazoch

Presun más v obrazoch

Kontakt

Upozornenie.:
       toto je privátna stránka a obsahovo sa nezhoduje so všeobecným názorom poňatia sveta a vecí okolo nás. Úlohou tejto stránky nie je snaha meniť vaše myslenie, ale je prejavom myslenia jedinca, ktorý sa zmieta v otázkach, ktoré sa buď nedajú vedecky zodpovedať, alebo vedecké vysvetlenia nepostačujú na to, aby sme to pochopili.
 
 
Človek chcel vždy vedieť, čo za tým najbližším plotom je.  Nuž..., preskúmá, prebádá a čo vidí?  Samozrejme, za tým najbližším plotom je kúsok poľa a za ním ďalší plot. Nemôžem sa tomu ubrániť ani ja a určite ani vy. Tým otázkam niet konca kraja.
Existujú mechanizmy, ktoré by nám pomohli vysvetliť geologický stav našej planéty? Ako prebieha posuv pólov a čo je nevyhnutne potrebné aby taký proces vôbec začal? Čo je to precesia a ako vznikla? Prečo prebieha posuv kontinentov a čo je toho príčina? Prečo vyhynuli mamuty, aká to bola katastrofa, čo ich vyhubila takpovediac v priebehu jedného dňa? Bola vôbec potopa sveta a prebiehala tak, ako sa o nej hovorí v Biblii? Ako k nej došlo?
V sibírskej oblasti, za polárnym kruhom na rozsiahlom území Tajmiru asi 150km severovýchodne od mesta Katanga bola prevedená výskumná výprava pod vedením francúzskeho výzkumníka Bernarda Buiguesa v Októbri 1999 za pozostatkami mamuta a bolo vyprostené celé telo Jarkov- mamuta v ľadovom kvádri od ktorého sa očakávali slubné výsledky po jeho výskume. Malá medzinárodná skupina vedcov okolo holandského experta na mamuty Dick Mola a amerického paleontológa Lary Agenbroada odobrala skušobné vzorky tkaniva a zväzok vlasového porastu. Na obrázku je vidno zlom obrovského ľadového bloku, ktorý sa považuje za povrchový "permafrost", pod ktorým je už len vrstva pôdneho charakteru. Podľa mňa je  to pozostatok s rozídenej snehovej polárnej čiapočky po globálnej potope  o ktorej sa hovorí v biblii a v pamätiach svetových národov. V tejto vrstve, ale aj pod ňou sa najčastejšie nachádzajú zdochliny mamutov a zvierat väčšieho vzrastu.
Obr.: Poloostrov Tajmir poskytuje takéto obrazy. Z pôdy vytŕčajú obrovské kusy kostí Mamutov. Podľa odhadov odborníkov sa nachádza v pôde na milióny kusov mamutov, ktoré sa predchádzajúcich storočiach stali zdrojom lacného získavania suroviny slonovej kosti k výrobe rôznych umeleckých predmetov. Ako je to možné, že sa nachádzajú v oblastiach za polárnym kruhom, keď vieme, že tieto oblasti sú pre zvieratá takéhoto vzrastu a s velkou kalorickou spotrebou k životu takpovediac nemožné?
Holandský výzkumník Dick Mol a americký paleontológ Lary Agenbroad na rybárskom kutery pri výlove kostí mamutov z mora. Priam sa nám ponúka otázka: prečo práve z mora, ako sa tam dostali? Je vysvetlenie našich vedcov dostatočne vedecké, alebo len hladajú odpovede pochádzajúce z domienok?
V horských oblastiach severnej ameriky archeológovia našli pozostatky velryby. Čo nám to tá príroda chce naznačiť? Ryby na kopcoch a mamuty v mori?
obr.:Pri vymývaní pôdy silným prúdom vody v procese  hladania zlata v sibírskom prostredí (poblíž Magadanu pri rieke Dima 1977) sa náhle objavili kosti. V nálezisku pozostatkov mamutov sa našlo dokonale uchované pod vrstvou ľadu aj mamutie mláďa, ktoré pomenovali "Dima"
Obrázky k rôznym kapitolám sú použité z dokumentárnych filmov a rôznych publikácií, ilustračné nákresy a fotomontáže sú graficky spracované v: Mikrografx Picture Publisher.
WEBdesign: DATA BECKER MHP3.
Copyright©kordoš Štefan
Stránka vznikla: 2001
Posledná aktualizácia: Nov.2006
Nastavte si farby obrazovky podľa tejto farebnej škály:
 
 
 
 
 
 
          To, čo stojí na tejto WEB-ovej stránke, je len formulácia a práca tridsaťročného pozorovania a analyzovania výrokov iných tohoto sveta. Preto sa nečudujte, že tu objavíte možno práve svoje myšlienky a motívy. Buďte rád, váš prejav nevyšiel na márnosť, niekto si ho všimol, preskúmal, premyslel a čo je najdôležitejšie, vzal za svoj, ako prejav súhlasu s vami a pritom za svoje presvedčenie. Vo vašich nahlas vypovedaných, alebo napísaných myšlienkach je plná dávka hodnoty výpovede vášho JA. Ja osobne len potvrdzujem vaše myšlienkové pochody aj keď neviem od koho presne pochádzajú. Ak kradnete od jedného autora, je to plagiát. Ak kradnete od mnohých, je to výskum (W.Mizner).